SP SILK 1300

1.300.000

Kích thước: 1m8x90

Chất liệu: Silk 100%