SP HoaĐao 1800

1.800.000

Kích thước: 1m8x68

Chất liệu: Đũi