SP Silk100% 1100

1.100.000

Kích thước: 90×90

Chất liệu: Silk 100%