SP Silk100% 920

920.000

Kích thước: 60×60

Chất liệu: Silk 100%