SP Tơ Sống1600

1.600.000

Kích thước: 1m8x70

Chất liệu: Tơ sống

Mô tả